fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wyjaśnienia MF dotyczące faktur elektronicznych

[srodtytul]Zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego[/srodtytul]
Od 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie bardzo istotne zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego wprowadzone w związku z przyjęciem dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z 22.07.2010, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w ten sam sposób.
W dniu 17 grudnia 2010 r. Minister Finansów wydał [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=405441]rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej[/link], które zostało skorelowane ze zmianą [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291169]rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.)[/link].
Celem zaproponowanych w ww. rozporządzeniach zmian jest uproszczenie obrotu fakturami, tak aby faktury elektroniczne stały się realną alternatywą dla faktur papierowych w szczególności poprzez:
- dopuszczenie gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur wg metod określonych przez podatnika,
- utrzymanie jako rozwiązań fakultatywnych dotychczasowych metod gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych
- kwalifikowany podpis elektroniczny lub wymiana danych elektronicznych (EDI),
- wprowadzenie obowiązku zapewnienia czytelności faktur przez cały okres przechowywania,
- wprowadzenie definicji autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur,
- umożliwienie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w dowolnym formacie elektronicznym ( PDF, doc. i inne, udostępniane na serwerze wystawcy, jak również np. przesyłane mailem),
- dopuszczenie przechowywania faktur w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej niezależnie od sposobu wystawienia faktury (np. dopuszczenie możliwości drukowania jednego egzemplarza faktury „papierowej” dla nabywcy i przechowywania takiej faktury w formie elektronicznej przez dostawcę),
- wprowadzenie możliwości ustalenia przez strony innego niż określony w rozporządzeniu terminu utraty prawa do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych nie dłuższego jednak niż 30 dni w przypadku cofnięcia akceptacji tego sposobu wystawiania faktur przez odbiorcę,
- dopuszczenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur korygujących w dowolnej postaci tj. np. wystawianie faktur korygujących „papierowych” do faktur elektronicznych,
- dopuszczenie przechowywania faktur poza terytorium kraju (niezależnie od formy przesyłu), pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur.
[ramka] [b]Czytaj [link=http://www.rp.pl/temat/565095.html]więcej o zmianach w VAT w 2001 roku[/link][/b][/ramka]
[ramka][b]Zobacz także inne wyjaśnienia ministerstwa finansów dotyczące najnowszych VAT-owskich zmian:[/b]
[link=http://www.rp.pl/artykul/588702_Wyjasnienia-Ministerstwa-Finansow-dotyczace-zwolnien-w-VAT-od-1-stycznia-2011-r--.html]Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zwolnień przedmiotowych w VAT od 1 stycznia 2011 r.[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/55807,588727-Wyjasnienia-MF-dotyczace-zwolnien-podmiotowych-w-VAT-od-1-01-2011-r-.html]Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zwolnień podmiotowych w VAT od 1 stycznia 2011 r.[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/55807,588705-Wyjasnienia-MF---odliczenie-VAT-od-auta-i-paliwa-.html]Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące odliczania od 1 stycznia 2011 r. VAT od samochodów i paliwa[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/55807,588734-Wyjasnienia-MF---zbiorcze-faktury-korygujace.html]Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zbiorczych faktur korygujących od 1 stycznia 2011 r. [/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/55807,588736-Wyjasnienia-MF---odliczenie-VAT-od-nieruchomosci.html] Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące odliczenia VAT od nieruchomości wykorzystywanej do celów działalności gospodarczej i prywatnych[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/55807,588742-Wyjasnienia-MF--zwolnienia-VAT-w-imporcie-towarow.html]Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zwolnień VAT w imporcie towarów od 1 stycznia 2011 r.[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/55807,588763-Wyjasnienia-MF---kasy-fiskalne-od-1-stycznia-2011-r-.html]Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące kas fiskalnych od 1 stycznia 2011 r.[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/588774_Wyjasnienia-MF---miejsce-swiadczenia-uslug.html]Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące miejsca świadczenia usług od 1 stycznia 2011 r.[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/588843.html]Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju[/link] [/ramka]
Źródło: Ministerstwo Finansów
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA