fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak określić, do kiedy trwa umowa terminowa

Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka Pabisiak Kancelaria Radców Prawnych
Nieznane
W zawartej przeze mnie umowie o pracę pracodawca zapisał, iż "pracownik zostaje zatrudniony w (...) na czas określony, od dnia (...) do dnia odwołania, z którym stosunek pracy ulega rozwiązaniu" - pisze nasz czytelnik. Dodaje, że umowa ta stanowiła standardową kodeksową umowę o pracę.
Z listu wynika, że nie był to stosunek pracy na podstawie powołania, który regulują przepisy art. 68 i następne kodeksu pracy. Natomiast przepisy szczególne dotyczące tego pracodawcy pozwalały na odwoływanie pracowników z pełnionych funkcji. Powstała zatem wątpliwość, czy zawarte w umowie o pracę sformułowanie, które w istocie zezwala pracodawcy na dowolne kształtowanie przez niego terminu rozwiązania umowy, bez jednoczesnego wskazania jego przyczyny, jest zgodne z przepisami. Innymi słowy, czy sformułowanie "do dnia odwołania" stanowi prawidłowe określenie terminu końcowego umowy o pracę zawartej na czas określony i czy możliwe jest, aby uległa ona rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.Należy wziąć pod uwagę, iż cytowane postanowienie umowy o pracę praktycznie uzależniło termin końcowy jej trwania od jednostronnej decyzji pracodawcy, jaką jest odwołanie pracownika z pełnionej funkcji. O tym, kiedy nastąpi dzień odwołania (a w konsekwencj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA