fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z umowy o pracę na zlecenie lub o dzieło

Czy pracodawca może zamienić umowę o pracę na umowę cywilnoprawną? Tak, ale powinien uważać na ograniczenia i pułapki
Zatrudniając pracownika, nie zawsze trzeba zawierać z nim umowy o pracę. O wyborze podstawy prawnej zatrudnienia decydują bowiem zainteresowane strony - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2006 r. (I PK 146/05). Mogą zatem wybrać zatrudnienie pracownicze, czyli na podstawie umowy o pracę, albo niepracownicze - na podstawie umowy cywilnoprawnej (por. wyrok SN z 9 grudnia 1999 r., I PKN 432/99). Taki wybór ma szef w momencie przyjmowania do pracy (choć nie do każdego jej rodzaju), ale nie tylko. Również istniejący już stosunek pracy można zastąpić stosunkiem cywilnoprawnym (umową zlecenia, o dzieło). Muszą być jednak spełnione następujące warunki.W żadnych regulacjach prawnych nie znajdziemy wskazówek, które prace mogą być wykonywane na podstawie umowy o pracę, a które w ramach umów cywilnoprawnych. Wiele z nich może być realizowanych w obu formach (por. wyrok SN z 25 listopada 2005 r., I UK 68/05). Ale są takie rodzaje prac, przy których przejś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA