fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy wierzyciel nie egzekwuje, dłużnik ma przychód

Bezczynność wierzyciela (nieegzekwowanie przysługującego mu świadczenia pieniężnego) może spowodować ryzyko uznania niespłaconej wierzytelności za nieodpłatne świadczenie po stronie dłużnika, zwiększając tym samym kwotę jego zobowiązania w CIT. Tak wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia br. (IIFSK491/06).
Polska spółka zawarła umowę ze spółką holenderską powiązaną z nią kapitałowo. Spółka holenderska spełniła swoje zobowiązanie, jednak nie otrzymała w zamian należnej jej zapłaty. Przez dwa lata od wykonania umowy nie dochodziła spłaty należności. Organy skarbowe wszczęły w tym czasie kontrolę. Stwierdziły, że zadeklarowana kwota zobowiązania w podatku CIT jest zaniżona - polska spółka nie wykazała nieodpłatnie otrzymanego świadczenia. Łódzki WSA przyznał rację organom, powołując się na uchwałę siedmiu sędziów NSA z16 października2006 r. (IIFPS1/06), definiującą nieodpłatne świadczenie jako zjawisko gospodarcze polegające na otrzymaniu korzyści przez jedną stronę kosztem drugiej. Spółka wnosząc skargę kasacyjną, argumentowała, że można by było mówić o otrzymanym nieodpłatnie świadczeniu tylko w razie zwolnienia jej z długu, co może nastąpić wyłącznie za jej zgodą, a tej nie wyraziła. NSA nie przyznał racji podatnikowi. Orzekł, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA