fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorcy mogą łączyć różne formy wsparcia

Z unijnych dotacji można skorzystać łącznie z innymi formami pomocy publicznej. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu ustalonych prawem limitów
Prawo nie zabrania przedsiębiorcom łączenia różnych form pomocy państwa, choć narzuca pewne limity. Obecnie jedną z najpopularniejszych form państwowego wsparcia jest dotacja inwestycyjna, współfinansowa na w większości z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zasady udzielania tej pomocy regulowane są przepisami krajowymi, które z kolei muszą być zgodne z regulacjami unijnymi. Te dopuszczają pomoc państwa dla konkretnych branż lub regionów.Unia Europejska dopuszcza pomoc regionalną dla przedsiębiorstw w regionach, gdzie PKB jest niższy niż 75 proc. średniej dla wszystkich krajów Wspólnoty. Dzięki temu cały obszar Polski objęty jest tą pomocą. Nie oznacza jednak, że przedsiębiorcy inwestujący w dowolnym miejscu Polski uprawnieni są do tego samego pułapu pomocy. Jest on różny w zależności od regionu -w Polsce zróżnicowanie dotyczy województw - wyliczany jako określony procent tzw. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.Pułapy pomocy ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA