fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wymiana i naprawa wadliwego towaru bez VAT

Świadczenia gwarancyjne wykonywane przez producenta czy sprzedawcę nie podlegają opodatkowaniu. Nie ma tu znaczenia, czy kupującym był kontrahent z Polski, z Unii Europejskiej czy z kraju trzeciego
Dlatego wymiana towaru czy jego naprawa w ramach gwarancji nie powinna być dokumentowana ani fakturą, ani fakturą korygującą, tylko notą księgową albo dokumentem magazynowym.[srodtytul]W transakcjach krajowych...[/srodtytul]Wymiana towaru na niewadliwy odbywa się w ramach już wykonanej i opodatkowanej dostawy. Nabywca wadliwego towaru zwracając go w ramach gwarancji, nie rezygnuje z zakupu. Nie zawiera też nowej umowy kupna. W następstwie czynności podjętych przez gwaranta otrzyma taki sam towar, z tym że pełnowartościowy.Realizacja obowiązków gwarancyjnych jest jedynie wykonaniem zobowiązań ciążących na jednej ze stron, w tym wypadku na sprzedawcy. Wymiana towaru w ramach gwarancji została skalkulowana w cenie i opodatkowana na etapie sprzedaży produktu objętego gwarancją. Kwota należna z tytułu sprzedaży (obrót) obejmuje bowiem całość świadczenia należnego od nabywcy, w tym za przysługujące mu prawo do gwarancji.Realizacja zobowiązania gwarancyjnego ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA