fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Doradcy podatkowi

Jeśli statut nieważny, to i uchwały uchylone

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przegrała spór z ministrem finansów o swoje uchwały. Naczelny Sąd Administracyjny uznał wczoraj, że minister mógł je zawiesić, gdyż były podjęte na podstawie zawieszonego wcześniej statutu
Wyrok w tej sprawie ma szersze znaczenie, ponieważ określa granice nadzoru organów administracji nad samorządami zawodowymi.
W styczniu 2006 r. Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zmienił statut. W lutym tego samego roku Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła, na podstawie zmienionego statutu, dwie uchwały w sprawie uprawnień do składania oświadczeń woli przez przedstawicieli KRDP oraz jej regionalnych oddziałów. Minister finansów, który na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym bada uchwały samorządu w trybie nadzoru, dopatrzył się naruszenia prawa w dwóch przepisach statutu (chodziło o delegowanie sędziów sądów dyscyplinarnych oraz wprowadzenie terminu zwołania nadzwyczajnego zjazdu nie krótszego niż 30 dni). Zawiesił cały statut, potem także wydane na jego podstawie uchwały, właśnie z tego powodu. Doradcy zaskarżyli decyzje ministra do sądu administracyjnego. Argumentowali, że uchwały podjęto wtedy, kiedy statut nie był jeszcze zawieszony, powinny więc obowiązywać. Twierdzili też, że skoro zawieszenie jest decyzją administracyjną, to trzeba stosować do niego przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że skutek w postaci zawieszenia powinna odnosić tylko decyzja ostateczna po rozpatrzeniu środków odwoławczych.
WSA w Warszawie oddalił skargi doradców. Orzekł, że uchwały samorządu doradców wchodzą wżycie dopiero po pozytywnym zakończeniu przez ministra procedury ich weryfikacji. W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego KRDP zakwestionowała to orzeczenie, argumentując, że w praktyce odsuwałoby to skutki prawne uchwał o dwa - trzy miesiące, bo tyle trwają procedury. Utrzymywała, że zgodnie z art. 130 k.p.a. decyzje ministra o zawieszeniu nie mogły być wykonane przed upływem terminu do wniesienia odwołania. W marcu 2007 r. nadzwyczajny zjazd doradców poprawił statut. Uchwały przestały być z nim sprzeczne. Dalej spór toczył się więc zasadniczo o nadzór ministra nad samorządem: oto, czy jego rozstrzygnięcia nadzorcze są decyzjami administracyjnymi według k.p.a. Tak na rozprawie twierdził prawnik doradców, inaczej - jego przeciwnik z ministerstwa. Choć NSA oddalił skargi, w tej sprawie przyznał rację doradcom. W trybie nadzoru stosuje się przepisy k.p.a. o decyzjach administracyjnych - potwierdził w uzasadnieniu sędzia Janusz Drachal. Jednak współistnieją one z art. 62 i 63 ustawy i nie mogą utrudniać ministrowi sprawowania nadzoru. Inaczej niż WSA sąd orzekł, że podjęte uchwały od razu wchodzą do obrotu prawnego, bo samorząd nie może być zależny od organu nadzoru. Ale nie znaczy to, że ten organ nie może później podważyć ich legalności, np. gdy się okaże, że ich podstawa okazała się niezgodna z prawem, jak właśnie statut samorządu doradców NSA oddalił bowiem wczoraj także skargę tego samorządu na zawieszenie starego statutu, który już nie obowiązuje. Potwierdził zarzuty ministra finansów co do niezgodności z prawem dwóch inkryminowanych przepisów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA