Dobry sposób na niewielkie interesy

Niewątpliwie najprostsza w organizacji jest spółka cywilna. Niewielkie koszty jej powstania i nieskomplikowane procedury z tym związane sprawiają, że cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców
Spółka cywilna to forma dla osób, które planują niewielkie wspólne przedsięwzięcie, a nie duże zamierzenie gospodarcze. Z przepisów wynika, że przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 kodeksu cywilnego). Potencjalni wspólnicy w takiej spółce powinni pamiętać, że przepisy jej dotyczące znajdują się w kodeksie cywilnym, a nie w kodeksie spółek handlowych.Zaletą spółki cywilnej są niewielkie koszty jej powołania. Umowa takiej spółki nie wymaga formy notarialnej. Kodeks stanowi jedynie, że powinna być stwierdzona pismem (art. 860 k.c.). Nie trzeba też zgłaszać spółki do rejestru sądowego ani nigdzie ogłaszać o jej powstaniu. Wspólnicy muszą natomiast zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej w swoich urzędach gmin (w wypadku osób fizycznych) albo sądach rejestrowych (w wypadku podmiotów wpisanych...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL