fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Należy uzgodnić z gminą granice chronionych obszarów

Wojewoda jest zobowiązany uzgodnić z zainteresowanymi gminami projekt rozporządzenia w sprawie obszaru chronionego krajobrazu - nawet jeżeli nie zmienia jego granic i nie wyznacza nowych.
Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygającego spór między wojewodą warmińsko-mazurskim a gminami Biskupiec i Lidzbark Warmiński.Rozporządzenie w sprawie obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostało wydane w listopadzie 2005 r. na podstawie nowej ustawy o ochronie przyrody. Wojewoda nie wprowadził żadnych nowych obszarów. Potwierdził dotychczasowe, nie zmieniając ich granic. Ustanowił natomiast inne zasady ochrony przyrody wynikające z nowej ustawy. W wyniku skarg gmin Biskupiec i Lidzbark Warmiński wyrokiem z 4 listopada 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził nieważność rozporządzenia. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. - Prawo o ochronie przyrody wojewoda powinien je uzgodnić z zainteresowanymi gminami. Skoro tego nie zrobił, doszło do rażącego naruszenia wspomnianego przepisu. Wojewoda wniósł skargę kasacyjną do NSA. Zarzucił wyrokowi WSA błędną inter...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA