fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Decyzję rady można podważyć

Każdy mieszkaniec gminy może zaskarżyć do sądu uchwałę rady gminy. Na przykład taką, która likwiduje szkołę albo zezwala na budowę wysypiska śmieci
Takie uchwały można skarżyć d osądu - muszą one jednak dotyczyć spraw z zakresu administracji publicznej, czyli regulowanych przepisami prawa administracyjnego. Warunki kwestionowania uchwał rady gminy reguluje art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
Prawo do zakwestionowania samorządowych decyzji przysługuje tylko takiej osobie, która ma tzw. interes prawny. Nie można go mylić z interesem faktycznym. Występuje on wówczas, gdy ktoś jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy, jednak to zainteresowanie nie ma podstawy w przepisach, które mogłyby pozwolić mu skutecznie domagać się od organu administracji podjęcia określonych działań. Przykładowo, można się domagać zaprzestania budowy oczyszczalni ścieków w pobliżu, ale jeśli jest ona zgodna z prawem (np. ochrony środowiska czy budowlanym), to sam argument uciążliwego sąsiedztwa nie wystarczy. Interes prawny musi być chroniony konkretnym przepisem. Tak więc osoba wywłaszczona ma interes prawny w domaganiu się zwrotu nieruchomości, ponieważ możliwość zwrotu w określonej sytuacji przewiduje konkretny artykuł ustawy o gospodarce nieruchomościami. Takiego interesu nie ma natomiast osoba, która zaskarżyła uchwałę o likwidacji szkoły, jeśli w tej szkole nie pracuje lub nie chodzą tam jej dzieci. Uchwała ta nie jest bowiem związana z jej sytuacją prawną, nie ogranicza ani nie pozbawia jej uprawnień.
Przed zaskarżeniem uchwały rady gminy trzeba najpierw formalnie i pisemnie wezwać radę do usunięcia naruszenia, np. do zaprzestania danej inwestycji. Jeśli odpowiedź nie będzie dla skarżącego satysfakcjonująca, można wnieść skargę do sądu (wciągu 30 dni od doręczenia odpowiedzi). Gdyby odpowiedzi w ogóle nie udzielono, skargę można złożyć w terminie dwóch miesięcy od skierowania wezwania. Maksymalny termin na zaskarżenie uchwały rady gminy wynosi rok od jej podjęcia.
Skargę można wnieść w imieniu własnym lub grupy mieszkańców. Nie można zaskarżyć uchwały w sprawie, w której sąd już orzekał i skargę oddalił.
Podobną procedurę przewidują przepisy ustawy powiatowej (art. 87) i o samorządzie województwa (art. 90).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA