Urząd ma aż pięć lat na sprawdzenie, czy zeznanie jest poprawne

Dopiero po przedawnieniu się obowiązku zapłacenia podatku za dany rok podatnik może mieć pewność, że urząd nie powróci już do jego zeznania. Chyba że wcześniej wyda prawomocną decyzję dotyczącą tego podatku
Do momentu przedawnienia urząd może zeznanie sprawdzać i przeprowadzać kontrole. Bywa, że w rezultacie zeznanie trzeba zweryfikować. Jeśli podatnik nie zgodzi się na dobrowolną korektę, to urzędnik może wszcząć postępowanie podatkowe.Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 ordynacji podatkowej - dalej op). W wypadku podatku od dochodów osobistych termin płatności za dany rok upływa ostatniego dnia kwietnia roku następnego. Z tego wynika, że zeznanie za 2006 r. może być weryfikowane do końca 2012 r.Otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku w wysokości w nim wykazanej ani nawet przeprowadzenie przez urząd skarbowy tzw. czynności sprawdzających nie daje jeszcze pewności, że zeznanie jest prawidłowe.Zawarte w ordynacji podatkowej zasady weryfikacji zeznań i deklaracji dotyczą wszystkich podatków. Jeśli chodzi o dochody osobiste, to obowiązują bez względu na ich rodzaj (z pracy, z dzi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL