fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po odstąpieniu od umowy ciężko odzyskać podatek

Podatnicy, którzy odstąpili od umowy, mogą mieć kłopoty z odzyskaniem podatku od czynności cywilnoprawnych. Jedyne wyjście to wystąpienie o nadpłatę
Do odstąpienia od umowy upoważnia art. 395 kodeksu cywilnego. Wystarczy w odpowiednim terminie złożyć oświadczenie woli. Skutkuje to zobowiązaniem stron do zwrotu pobranych świadczeń wstanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu).Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.Co jednak zrobić z zapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Czy można ubiegać się o jego zwrot na podstawie art. 11 ustawy o PCC? Czy też powinno się raczej złożyć wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w trybie art. 75 i następnych ordynacji podatkowej?Prawo odstąpienia wprowadzono do systemu prawa cywilnego po to, by strony umowy mogły swobodnie ukształtować swoje prawa i obowiązki. Z kodeksu cywilnego wynika jasno, że w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. W związku z tym powstaje nowy stan prawny taki, jaki miał miejsce przed jej zawarciem. Wszelkie jej skutki prawne z...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA