fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kto jest podatnikiem i jak wyliczyć wartość

Przedsiębiorcy mogą mieć kłopot z rozliczaniem podatku od nieruchomości od budowli używanych w ramach umów leasingu. Pojawia się pytanie - na kim w tym wypadku ciąży obowiązek podatkowy i od jakiej wartości powinien być naliczany ten podatek?
Przypomnijmy na początek, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (uopol) podatkowi od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.Zgodnie z art.1 a ust.1 pkt2 budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.Budowle podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (art. 1a ust. 1 pkt 3 uopol). Nie ma przy tym znaczenia, czy budowla jest faktycznie wykorzystywana do prowadzenia działalności. Sam fakt posiadania jej przez przedsiębiorcę przesądza o opodatkowaniu.Podatnikami podatku od nieruchomości, w świetle art. 3 ust uopol są o...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA