Amortyzacja nakładów na cudze składniki majątkowe 

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Jeżeli przedsiębiorca użytkujący obce środki trwałe (np. budynki, lokale, samochody) dostosuje je do własnych potrzeb, to wydatki na ten cel zaliczy do kosztów firmy tylko poprzez odpisy amortyzacyjne. Amortyzacji podlegają też budynki wzniesione na cudzych gruntach
Amortyzowane są wydatki poniesione na zakup własnych środków trwałych. Jednak od tej reguły mamy wyjątki. Art. 16a ust. 2 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) [/link]i art. 22a ust. 2 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)[/link] przewidują też konieczność amortyzacji tzw. inwestycji w obcych środkach trwałych niezależnie od przewidywanego okresu ich używania (dla przypomnienia własne składniki majątku amortyzuje się, jeśli okres ich używania jest dłuższy niż rok). Takie inwestycje są także środkami trwałymi.[srodtytul]Tylko ulepszenia[/srodtytul]Ani ustawa o CIT, ani ustawa o PIT nie mówią wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. Definiują natomiast pojęcie „inwestycji”, wskazując, że są to środki trwałe w budowie w rozumieniu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL