Od decyzji niekorzystnej ZUS lepiej się odwołać

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Jeżeli ubezpieczony nie odwołał się od decyzji do sądu, to stanie się ona prawomocna. A to oznacza, że w razie kolejnego sporu sąd będzie musiał uwzględniać wynikający z niej stan prawny
Powszechnie przyjmuje się zasadę uwzględniania przez sądy skutków prawnych orzeczeń organów administracyjnych. Ma to swoje źródło w prawnym rozgraniczeniu drogi sądowej i drogi administracyjnej.[srodtytul]Sąd jest związany...[/srodtytul]Jeśli zatem została przez organ administracyjny, w tym ZUS, wydana decyzja dotycząca praw lub obowiązków danej osoby, to w razie jej niezaskarżenia sąd musi mieć na względzie przy rozstrzyganiu innych spraw dotyczących tej osoby wynikający z niej stan prawny.Tak też wskazywał [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 29 stycznia 2008 r. (I UK 173/07)[/b], podnosząc, że sąd ubezpieczeń społecznych jest związany ostateczną decyzją, od której strona nie wniosła odwołania w trybie art. 4779 k.p.c. ani nie podważyła jej skuteczności w inny prawem przewidziany sposób.Ma to istotne znaczenie praktyczne, gdyż uniemożliwia np. osobie wyłączonej decyzją ostateczną z ubezpieczeń społecznych dochodzenia następnie świadczeń ubezpieczeniowyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL