fbTrack

Mundurowi

Ochotnicy do wojska na nowych zasadach

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady ochotniczego zgłaszania się do służby, a także obowiązki mundurowych przeniesionych do rezerwy
W myśl [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362952]rozporządzenia w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej (DzU nr 145, poz. 973)[/link] takiego zgłoszenia może dokonać osoba, która ma już 18 lat i złoży stosowny wniosek w tej sprawie w najbliższej komendzie uzupełnień. We wniosku ochotnik może podać rodzaj sił zbrojnych, wojsk i służb lub miejsce, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, a także konkretną jednostkę i stanowisko służbowe lub funkcję, którą chce pełnić. Dodatkowo może sobie zastrzec termin rozpoczęcia służby.
Drugie z wchodzących w życie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362960] rozporządzeń dotyczy ćwiczeń wojskowych (DzU nr 145, poz. 974)[/link]. Żołnierze rezerwy będą mogli być na nie wzywani w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Wezwania do odbycia ćwiczeń wystawia szef Sztabu Generalnego, a żołnierz, do którego trafi takie wezwanie, ma cztery godziny na stawienie się w jednostce. Żołnierze rezerwy, podobnie jak osoby przeniesione do rezerwy (niebędące żołnierzami rezerwy), mogą zostać wezwani na ćwiczenia także w trybie ochotniczym lub zwykłym. Łączny czas ćwiczeń w trybie zwykłym nie może przekraczać 12 miesięcy dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, lub 15 miesięcy dla szeregowych, którzy jej nie odbyli. Dla podoficerów i oficerów przewidziano 18 i 21 miesięcy ćwiczeń. W ciągu roku czas ćwiczeń nie może jednak przekraczać 90 dni. Może być wzywany trzy razy na szkolenia jednodniowe lub raz na krótkotrwałe albo długotrwałe ćwiczenia. Tych ograniczeń nie stosuje się, gdy ćwiczenia są połączone z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także ćwiczeniach, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy. [b] Ostatnie z obowiązujących od dzisiaj [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362955]rozporządzeń dotyczy przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (DzU nr 145, poz. 971)[/link][/b]. Ma ono zastosowanie do osób, które zgłosiły się już lub planują zgłoszenie do Narodowych Sił Rezerwowych. Każdy z członków NSR wezwany na ćwiczenia będzie otrzymywał ekwiwalent swojego wynagrodzenia za ten czas.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL