fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Rusza duży konkurs na e-dotacje

Pieniądze na start w biznesie
Rzeczpospolita
Od dziś do 30 września przedsiębiorcy mogą składać wnioski. Budżet konkursu jest rekordowo wysoki
– Pula środków wyniesie 320 mln zł – podkreśla Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego. To jedyny konkurs na e-projekty w tym roku, dlatego nabór wniosków o granty z programu ”Innowacyjna gospodarka” potrwa dwa miesiące.
Tegoroczny konkurs różni się od czterech dotychczasowych nie tylko budżetem. – Wyeliminowaliśmy tzw. kryterium czasu. Moment złożenia wniosku nie zdecyduje już o tym, czy projekt otrzyma dotację. Wnioski będą oceniane na podstawie nowych kryteriów merytorycznych, a przyznane im punkty pozwolą utworzyć ranking projektów – tłumaczy Sługocki. Dodaje, że dotacje otrzymają te o najwyższej wartości merytorycznej. – Zmienione zasady wyboru projektów przyczynią się do powstania konkurencyjnych podmiotów gospodarczych – zapewnia wiceminister.
– Nowe kryteria oceny wniosków są skonstruowane tak, aby premiować projekty innowacyjne oraz rokujące osiągnięcie sukcesu rynkowego – wtóruje mu Patrycja Zielińska, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zmieni się też sposób składania wniosków. – W myśl postulatów przedsiębiorców umożliwiliśmy ich składanie drogą elektroniczną. Aby całkowicie pominąć dokumentację w formie papierowej, przedsiębiorca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, który złoży przez skrzynkę ePUAP – wyjaśnia Zielińska. Dodaje, że przedsiębiorcy nieposiadający takiego podpisu po wypełnieniu wniosku w generatorze zobowiązani będą przesłać (pocztą lub kurierem) jego podpisany wydruk wraz z załącznikami do regionalnej instytucji finansującej. – Za moment przyjęcia wniosku w obu przypadkach będzie jednak uznawana godzina rejestracji w generatorze – podkreśla.
O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro- lub mali przedsiębiorcy, którzy wniosek o grant złożą nie wcześniej niż w dniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia wpisu. Aby liczyć się w walce o dotacje, przedsiębiorca nie może złożyć więcej niż jednego wniosku.
Wielkość dotacji zgodnie z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikowanych. Jednak w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku ma nie więcej niż 27 lat, dofinansowanie może sięgać 80 proc. tych wydatków. Maksymalna wartość dotacji to 700 tys. zł, nie może być ona mniejsza niż 20 tys.
O granty mogą się ubiegać autorzy projektów polegających na świadczeniu e-usługi. Przy czym mogą one obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do jej świadczenia. Wybrane przedsięwzięcia będą dotowane nie dłużej niż dwa lata.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA