fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nie każdy przepis wolno interpretować

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Nie ma podstaw do dokonywania w trybie ordynacji podatkowej wykładni ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie jest to bowiem przepis prawa podatkowego
Tak stwierdził [b]WSA w Białymstoku w wyroku z 23 czerwca 2010 r. (I SA/Bk 118/10)[/b].
Do burmistrza wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w przypadku jej sprzedaży. Powołano się w nim na przepisy art. 14j i art. 2 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D3CB77ABD7DB8D877F21E4ECE22CC554?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że jest właścicielką gruntów i uzyskała pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych.
Dla wspomnianych gruntów nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym zadała pytanie, czy w przypadku sprzedaży działek budowlanych burmistrz bądź rada miejska może dla tych gruntów ustalić (uchwalić) stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DCD12CADDDDC9A719D030080850C7A14?id=169354]ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[/link]. Zdaniem wnioskodawczyni nie jest to możliwe.
Ostatecznie niezadowolona z rozstrzygnięcia wnioskodawczyni wniosła skargę do białostockiego WSA. Sąd wyjaśnił, że opisana w przepisach rozdziału 1a w dziale II ordynacji instytucja indywidualnych interpretacji dotyczy wyłącznie przepisów prawa podatkowego. Wyraźnie stanowi o tym zarówno tytuł tego rozdziału, jak i zawarte w nim przepisy, w tym zastosowany w tej sprawie art. 14j § 1. Zgodnie z tą regulacją prawną, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa wydaje stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne.
Zdaniem sądu ustawa ma charakter ustawy podatkowej, jeżeli dotyczy problematyki podatkowej, tzn. określa podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, zwolnienia i ulgi podatkowe, stawki podatkowe, a także określa prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Tych wymogów nie spełnia ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA