fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rezygnacja z procesu nie zawsze jest korzystna

Rzeczpospolita
Wydaje ci się, że nie masz szans na wygranie sprawy. Chcesz cofnąć pozew. Zastanów się! Może się okazać, że będziesz musiał zwrócić pozwanej stronie koszty procesu, głównie wydatki na adwokata
W praktyce wcale nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy po wytoczeniu powództwa strony dojdą do porozumienia, pozwany pracodawca dobrowolnie uiści zapłatę lub pracownik uzna, że nie ma szans na wygranie sprawy.Może wówczas zrezygnować z kontynuowania procesu i cofnąć pozew. Warto jednak pamiętać o skutkach tej czynności, gdyż mogą one być niekorzystne dla pracownika.[srodtytul]Dopóki nie zacznie się rozprawa...[/srodtytul]Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku (art. 203 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link]).Zatem dopóki nie rozpocznie się rozprawa, pracownik może swobodnie cofnąć pozew bez konieczności uzyskiwania na to zgody swego przeciwnika.Wystarczy więc, że złoży pismo do sądu, w którym wskaże, że cofa pozew. W piśmi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA