fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Na zakończenie kariery zawodowej dajemy pracownikowi odprawę

Rzeczpospolita
Jeśli podwładny rezygnuje z pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę, to szef musi wypłacić mu odprawę. Ani staż zawodowy, ani rodzaj umowy nie mają tu znaczenia
Ten, kto spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury i którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ma prawo do odprawy pieniężnej. Tak stanowi art. 92[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link].[srodtytul]Bez zatrudnienia[/srodtytul]Aby uzyskać prawo do takiego świadczenia, konieczne jest łączne wystąpienie obu wymienionych w art. 92[sup]1[/sup] k.p. przesłanek. Nie muszą one natomiast być spełnione jednocześnie.[b]Nie będzie zatem podstaw do wypłacenia odprawy pracownikowi, który na swój wniosek rozwiązał stosunek pracy w związku z zamiarem przejścia na rentę, ale nie spełniał warunków do otrzymania tego świadczenia przewidzianych w odrębnych przepisach. [/b]Brak będzie także podstaw do wypłacenia odprawy podwładnemu, który w związku z rozpoczęciem pobierania jednego z tych...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA