fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wystarczy, że fiskus wyda jedno postanowienie

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Nie ma potrzeby, aby organ odwoławczy rozstrzygał w odrębnych postanowieniach o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania i o odmowie jego przywrócenia. Może załatwić to w jednym rozstrzygnięciu
[b]Orzekł tak WSA w Bydgoszczy w wyroku z 9 marca 2010r. (I SA/Bd 28/10).[/b]Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że odwołanie od decyzji dyrektora UKS zostało wniesione z uchybieniem terminu. Według organu strona została prawidłowo pouczona o prawie do wniesienia odwołania. Sprawa trafiła do sądu.WSA zauważył, że organ odmówił przywrócenia terminu, bo strona nie uprawdopodobniła, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Postanowienie o uchybieniu terminowi oparte zostało na art. 228 § 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DBC02BA78FBC203A431254303095EA15?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Zgodnie z nim organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia uchybienie terminowi do wniesienia odwołania.W takiej jednak sytuacji – zdaniem sądu – organ podatkowy drugiej instancji nie mógł wydać postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminowi do wniesienia odwołania na podstawie wskazanego przepisu. Znajduje on bowiem zastosowanie tylko...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA