fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finansowanie

Co zrobić, aby dostać pieniądze na remont

Rzeczpospolita
Remont budynku należącego do wspólnoty mieszkaniowej można wesprzeć kredytem z dwoma premiami
Starając się w banku o dofinansowanie remontu budynku wielorodzinnego, warto zapytać o możliwość skorzystania ze wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Umożliwia on uzyskanie dwóch premii: termomodernizacyjnej i remontowej, które pomogą spłacić część kredytu zaciągniętego np. na ocieplenie elewacji.
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać m.in. właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, gdy planują przedsięwzięcia termomodernizacyjne, których celem jest:
– zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,
– zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,
– zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
– zamiana źródeł energii na źródła odnawialne.
Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20 proc. wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Ustawa nie określa długości okresu kredytowania i wysokości minimalnego udziału własnego.
O premię remontową można się starać, np. wykonując remont elewacji, wymieniając okna lub balkony, a nawet przebudowując część bloku, w wyniku czego następuje jego ulepszenie.
Premia remontowa stanowi 20 proc. kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15 proc. poniesionych kosztów przedsięwzięcia.
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o obie premie jest przedstawienie audytu energetycznego. Koszt wykonania audytu zależy od wielkości budynku oraz zakresu wykonywanych prac i wynosi od tysiąca do nawet kilku czy kilkunastu tysięcy złotych.
Kolejny wymóg to zawarcie warunkowej umowy kredytowej. Parametry kredytu w większości banków są indywidualnie negocjowane.
Ocena zdolności kredytowej wspólnoty mieszkaniowej jest wyliczana między innymi na podstawie analizy sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, sprawozdania z działalności zarządu lub zarządcy oraz planu gospodarczego na rok bieżący (który uwzględnia realizację remontów podlegających finansowaniu w formie kredytu) i odpisów na fundusz remontowy.
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo na rzecz banku do dysponowania rachunkami bankowymi wspólnoty mieszkaniowej, w tym rachunkami, na które będą dokonywane wpłaty z tytułu funduszu remontowego. Zabezpieczeniem może być także cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości czy hipoteka na nieruchomości wspólnej.
[ramka]Ekspert radzi
[srodtytul]Od czego zacząć starania o kredyt i premię[/srodtytul]
[b]Grażyna Kasprzak, [i]Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych w BOŚ[/i][/b]
>> Starania o kredyt na termomodernizację trzeba rozpocząć od wykonania audytu energetycznego. Jest to opracowanie, które wykaże, jakie działania należy podjąć, aby uzyskać skutek w postaci efektywnego (energetycznie i ekonomicznie) gospodarowania ciepłem dostarczanym do budynku.
>> Realizacja wskazanego w audycie zestawu działań będzie potem podstawą do wypłaty premii.
>> Kiedy już wiadomo, jaki będzie zakres inwestycji, należy się zgłosić do banku, aby pobrać wniosek.
>> Wniosek musi zawierać następujące informacje:
– o kredytobiorcy – należy mieć dokumenty świadczące o sposobie zarządzania nieruchomością wspólną, uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty i osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
– o kredycie – trzeba przynieść uchwałę o zaciągnięciu kredytu, ze wskazaniem źródeł spłaty i formy zabezpieczenia (np. uchwała o ustaleniu stawki wpłat na fundusz remontowy, polisa ubezpieczeniowa nieruchomości wspólnej),
– o planowanej inwestycji – należy wykonać harmonogram rzeczowo-finansowy, uzyskać pozwolenie na budowę etc.
>> Umowa kredytowa wejdzie w życie dopiero po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego budynku i uzyskaniu decyzji BGK o przyznaniu premii termomodernizacyjnej.[/ramka]
[ramka][srodtytul]Gdzie po kredyt - z Funduszu Termomodernizacji i Remontów[/srodtytul]
[b] Banki współpracujące z BGK:[/b]
>> BPH
>> DnB Nord Polska
>> Millennium
>> Bank Ochrony Środowiska
>> Pekao
>> Bank Pocztowy
>> Bank Polskiej Spółdzielczości
>> Bank Zachodni WBK
>> Gospodarczy Bank Wielkopolski
>> ING Bank Śląski
>> Krakowski Bank Spółdzielczy
>> Kredyt Bank
>> Mazowiecki Bank Regionalny
>> Nordea Bank Polska
>> PKO BP
[i]źródło: BGK[/i][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA