fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Ekspert radzi: problem z prądem na działce

[b]Mam działkę budowlaną, na której chcę postawić dom. Zakład energetyczny mówi jednak, że nie może mnie przyłączyć do sieci – a słup stoi koło mojego gruntu – bo nie starczy mocy w starym transformatorze. Więc muszę poczekać, aż wybudują nowy dla tej okolicy. Może to zająć dwa lata. Jak zmobilizować zakład energetyczny do przydziału mocy? Na dwa lata blokuje mi budowę domu.
(nazwisko do wiadomości redakcji)[/b]
[b]Tomasz Kurek,radca prawny, [i]CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta[/i][/b]
– Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=31E6529AB69F8320AE1E97669AA52477?id=181877]ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=28CC86AECCA90A11BB92BAB3BCD9C7EA?id=185783]rozporządzenia Rady Ministrów z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego[/link] przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych albo energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i odbioru.
Zakład energetyczny ma obowiązek wydać warunki przyłączenia albo udzielić odmowy wydania warunków przyłączenia w terminie od 14 do 90 dni, w zależności od tego, do jakiej grupy przyłączeniowej należy wnioskodawca, co z kolei zależy od napięcia znamionowego i mocy sieci, do której ma być przyłączany.
Jeżeli istnieją zatem warunki techniczne i ekonomiczne do przyłączenia, zakład energetyczny ma prawny obowiązek wydania warunków przyłączenia, w przeciwnym razie ma obowiązek wydać odmowę na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odmowa musi być doręczona wnioskodawcy oraz prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który sprawuje nadzór nad działalnością przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem energii, czyli między innymi zakładów energetycznych.
Prawo energetyczne przewiduje także, iż w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci rozstrzyga prezes URE na wniosek strony.
W opisanych przez czytelnika okolicznościach wydaje się, że powinien on wystąpić do zakładu energetycznego z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia, zgodnym z wymaganiami określonymi w powołanym wyżej rozporządzeniu. W wypadku odmowy zakład energetyczny będzie miał obowiązek uzasadnić ją oraz powiadomić prezesa URE. Prezes URE może w takim wypadku skontrolować z urzędu podstawy odmowy. Niezależnie od tego czytelnik ma prawo zwrócić się do prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
Czas postępowania w takiej sprawie nie powinien przekroczyć dwóch miesięcy.
Jeśli jednak okaże się, że nie ma warunków technicznych do podłączenia (brak transformatora), obawiam się, że nie będzie podstaw prawnych do żądania wydania warunków przyłączenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA