fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Operator odetnie tego, kto nie płaci

www.sxc.hu
Zanim operator wyłączy komórkę z powodu niezapłacenia rachunku, musi wezwać klienta do jego uregulowania
Jeszcze nie jest tak dobrze, by za dobra cywilizacyjne nie trzeba było płacić. Do takich jednak wniosków doszły autorki tekstu na pierwszej stronie "Dziennika Gazety Prawnej": "Płacisz czy nie płacisz, i tak cię nie odetną".
Chodzi o operatorów komórkowych, którzy w mniemaniu gazety utracą prawo do wyłączenia telefonu komórkowego konsumenta nieregulującego przez 30 dni rachunku za usługi telekomunikacyjne.
Według gazety, która powołuje się na wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, operator nie może pozbawić konsumenta możliwości korzystania z telefonu tylko dlatego, że nie płaci on za otrzymane usługi. Otóż nic bardziej mylnego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który był powodem w sprawie, argumentuje, że nigdy nie kwestionował samej możliwości odłączenia niepłacącego konsumenta. Również SOKiK nie wydał orzeczenia, które tak dalece "wiązałoby ręce" przedsiębiorcom.
[b]Wyrokiem z 24 listopada 2009 r. (sygn. XVII AmC 428/09) SOKiK[/b] uznał za sprzeczne z prawem szereg postanowień umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawieranej z klientami przez Polską Telefonię Komórkową Centertel (operatora sieci Orange).
[b]Do rejestru klauzul niedozwolonych trafi postanowienie, że operator może rozwiązać umowę z konsumentem, który ma miesiąc opóźnienia w regulowaniu swojego rachunku. Oczywiście nie jest to równoznaczne z tym, że klient firmy telekomunikacyjnej może bezkarnie nie płacić za swoje telefony[/b], a operator nadal musi mu świadczyć usługi. Niestety, klient płacić musi, a jeśli tego nie robi, to operator oczywiście ma prawo odciąć go od "dobra cywilizacyjnego", ale zgodnie z procedurą i dobrymi obyczajami.
Przede wszystkim [b]dostawca usług ma obowiązek przynajmniej raz wezwać konsumenta do zapłaty zaległej należności i wyznaczyć mu dodatkowy termin zapłaty[/b]. Jeśli wezwanie jest bezskuteczne, to operator ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Stwierdzając sprzeczność z prawem klauzul umownych stosowanych przez operatorów telekomunikacyjnych, SOKiK odnosił się również do innych kwestii związanych z blokowaniem dostępu do usług.
Przykładowo w [b]wyroku z 24 lutego 2009 r. (sygn. XVII AmC 421/09)[/b], dotyczącym Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o., operatora sieci Era, SOKiK nie zakwestionował samej możliwości rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, ale fakt, że ma ją tylko operator. Klient takiego prawa nie posiadał.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA