fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie są formalności związane z posiadaniem zagranicznego rachunku bankowego

www.sxc.hu
Jakie obowiązki informacyjne wobec NBP ma polski rezydent – osoba fizyczna – w związku z otworzeniem rachunku bankowego za granicą? Rachunek ten otworzyłem w 2010 r. z powodu otrzymania pożyczki od spółki zagranicznej z siedzibą w Unii Europejskiej.
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowe [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3806F578FAA12799D3198F1AA0AA3225?id=330300]rozporządzenie ministra finansów z 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania NBP danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej[/link], które zmodyfikowało dotychczasowe obowiązki informacyjne polskich rezydentów. Przekazywanie sprawozdań do NBP będzie konieczne tylko po przekroczeniu tzw. progów sprawozdawczych.O stanie aktywów i pasywów na rachunkach bieżących i depozytach w zagranicznych instytucjach kredytowych i bankach trzeba poinformować NBP przez złożenie sprawozdania na formularzu AZ-DEP. Podaje się w nim kwoty posiadane na rachunkach bieżących i depozyty a także dochody (odsetki) uzyskane z tego tytułu.W formularzu wykazuje się środki, które mogą być na żądanie i bez żadnych restrykcji wypłacone w formie gotówki i/lub wykorzystane do regulowania płatno...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA