fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za niedopłatę ZUS dodatkowa kara

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Księgowa omyłkowo naliczyła zbyt niskie składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od wynagrodzenia pracownika. Wiemy, że trzeba je zapłacić. Ale czy za niedopłatę poza odsetkami grożą dodatkowe kary? Czy prawo do dochodzenia składek się jakoś przedawnia?
[b]Tak.[/b] Zarówno w razie nieopłacenia składek, jak i opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć płatnikowi dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek. Do wymierzenia tej dodatkowej opłaty konieczne jest jednak ustalenie winy płatnika składek w ich nieopłaceniu lub opłaceniu w zaniżonej wysokości. Orzekał o tym [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia 2008 r. (II UK 98/2007)[/b].Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do sądu. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisóistracji lub egzekucji sądowej.Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie dziesięciu lat. Okres przedawnienia biegnie od dnia wymagalności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do dnia wydania decyzji zobowiązującej do zapłaty tej należności.Jest to zgodne z [b]wyrokiem Sądu ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA