fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczyć się z podatków przy połączeniu i likwidacji spółki

www.sxc.hu
Likwidacja bądź połączenie spółek kapitałowych jest częstym efektem restrukturyzacji, której celem jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej. Przy takich działaniach nie można zapominać o skutkach podatkowych
Warto prześledzić, krok po kroku, potencjalne konsekwencje i ryzyko związane z restrukturyzacją, żeby nie dopuścić do wystąpienia w przyszłości zdarzeń niwelujących osiągane korzyści.Gdy chodzi o CIT, przyjrzyjmy się najpierw konsekwencjom likwidacji dla udziałowca, który otrzyma majątek likwidacyjny.W takim wypadku opodatkowana jest nadwyżka wartości rynkowej majątku otrzymanego w drodze likwidacji nad kosztem nabycia/objęcia udziałów w likwidowanej spółce. Ten z kolei określany jest w zależności od sposobu nabycia/objęcia udziałów.[srodtytul]19-proc. stawka albo zwolnienie[/srodtytul]Dywidenda likwidacyjna podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką podatku dochodowego. W praktyce jest ona dosyć rzadko stosowana z uwagi na możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania wprowadzonego na skutek wdrożenia dyrektywy 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw cz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA