fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczyć się z kooperantem

www.sxc.hu
Czy uczestnicy konsorcjum powinni wystawiać dla siebie faktury VAT, czy noty obciążeniowe? Żaden z tych sposobów rozliczenia nie wynika wprost z przepisów, stąd może się wiązać z ryzykiem dla stron
Coraz częściej większe przedsięwzięcia gospodarcze, zwłaszcza w branży budowlanej, są realizowane w kooperacji między dwoma lub więcej firmami, czyli w formie konsorcjum. Przez podpisanie umowy konsorcjum strony nie tworzą nowego podmiotu, ale zachowują odrębność prawną.Niemniej w stosunkach z podmiotami trzecimi, szczególnie z ostatecznym odbiorcą, konsorcjum reprezentowane jest zwykle przez jedną ze stron umowy, która pełni funkcję tzw. lidera.W zależności od postanowień umownych lider odpowiedzialny jest za koordynację prac związanych z realizacją umowy jak również za rozliczenia z ostatecznym odbiorcą i ewentualnymi podwykonawcami.[srodtytul]Różne modele[/srodtytul]Ze względów podatkowych szczególnie istotnym elementem umowy konsorcjum jest przyjęty przez strony model wzajemnych rozliczeń. Specyfika konkretnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach konsorcjum, zakres niezbędnych prac oraz zróżnicowanie preferencji/pozycji stron powoduje, że um...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA