fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Dowód wpłaty powinien być wystawiony na oboje małżonków

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Czy aby skorzystać z ulgi, darowizna powinna być przekazana ze wspólnego konta bankowego małżonków? A może wystarczy, że pieniądze przeleje jedno z nich (mają wspólność majątkową)?
Możliwość odliczenia darowizny zależy od prawidłowego udokumentowania poniesienia wydatku. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków z tego tytułu ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
„Do odliczenia od dochodu wydatków z tytułu darowizny konieczne jest zatem dokonanie jej przez wpłatę w banku.
Nie wystarcza wpłata w kasie instytucji i udokumentowanie jej np. w formie druku KP lub innej formy pokwitowania. Natomiast w przypadku darowizny innej niż pieniężna konieczny jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Pokwitowanie (oświadczenie o przyjęciu darowizny) obdarowany może złożyć na pisemnym oświadczeniu stron o wartości darowizny” – czytamy w [b]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 5 lutego 2010 r. (IPPB4/415-705/09-9/JK2)[/b].
Ustawodawca uzależnił zatem prawo do skorzystania z ulgi w związku z przekazaną darowizną m.in. od posiadania dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Z dowodu powinno wynikać, że darczyńcami są oboje małżonkowie.
Nie zmienia tego fakt wspólnego rozliczenia z małżonką oraz to, że między małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej. Przesłanki te – na co zwróciła uwagę warszawska Izba Skarbowa – nie spełniają bowiem wymogów przewidzianych przez ustawodawcę, a określonych w art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.[/link])[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA