fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pierwsza upadłość za granicą, druga w kraju

www.sxc.hu
Możliwe jest otwarcie, obok postępowania upadłościowego rozpoczętego już za granicą, takiego samego również w kraju
Takie wtórne postępowanie dotyczy tylko majątku położonego w danym kraju.[b]Sąd Najwyższy w uchwale z 20 stycznia 2010 r. (sygn. III CZP 115/09)[/b] uznał, że krąg podmiotów uprawnionych do wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego przez sąd polski określa art. 407 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3D4D9917759569CBB962D3065CB18B63?id=328912]prawa upadłościowego i naprawczego[/link].[srodtytul]Postępowanie naprawcze we Francji[/srodtytul]Wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego wobec Fabryki Wódek Polmos Łańcut SA, obejmującego likwidację jej majątku, złożył amerykański The Bank of New York Mellon. Na podstawie umowy emisyjnej z 2006 r. zawartej z Belvedere SA jako emitentem bank ten stał się powiernikiem, głównym agentem płatniczym i agentem transferowym obligacji emitowanych przez Belvedere na kwotę 375 mln euro z terminem wykupu w 2013 r. Polmos Łańcut był jednym z gwarantów tej emisji.Główne post...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA