fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kraj

Przychodnie potrzebują dobrych menedżerów

Studia z zarządzania jednostkami medycznymi to propozycja m.in. dla lekarzy, pielęgniarek lub farmaceutów
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Zarządzanie apteką i centrum medycznym, finansami i zasobami ludzkimi w służbie zdrowia to zagadnienia, które znalazły się w programach studiów podyplomowych organizowanych przez wiele szkół wyższych
Największą ofertę studiów podyplomowych związanych z ochroną zdrowia publicznego znajdziemy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W sumie można wybierać tam spośród kilkunastu kierunków. Część z nich przeznaczona jest dla pracowników służby zdrowia, ale część dla wszystkich chętnych.
– Absolwenci naszych studiów znajdują zatrudnienie w branży związanej z ochroną zdrowia, ale są i tacy, którzy pracują gdzie indziej, studiują z myślą o zmianie pracy w przyszłości – tłumaczy Marta Wojtach, rzecznik prasowy medycznej uczelni.
Wśród specjalności oferowanych przez WUM znajdziemy m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji ochrony zdrowia.
– Te roczne studia adresowane są do kadry kierowniczej organizacji ochrony zdrowia, osób prowadzących działalność gospodarczą, specjalistów oraz pracowników służb personalnych i administracyjnych, a także lekarzy, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi, umiejętności interpersonalnych, relacji z pacjentami i klientami – tłumaczy Marta Wojtach, rzecznik prasowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajęcia na tych studiach prowadzą między innymi specjaliści ze Szkoły Głównej Handlowej. Czesne wynosi 7 tys. zł za całe studia. Inne studia podyplomowe z oferty WUM to zarządzanie projektami medycznymi.
– To roczne studia skierowane do kadry kierowniczej i specjalistów biorących udział w projektach medycznych, pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także osób zatrudnionych w sektorze prywatnym – w placówkach ochrony zdrowia, firmach farmaceutycznych, organizacjach realizujących projekty naukowo-badawcze oraz badania kliniczne – tłumaczy Marta Wojtach.
Dodaje, że na te studia powinny się zdecydować zwłaszcza osoby, które biorą udział w projektach związanych z badaniami klinicznymi, projektach badawczo-rozwojowych, projektach związanych z tworzeniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (np. gabinetu lub przychodni).
Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy końcowej. Kosztują 7 tys. zł.
WUM zaprasza też na studia w zakresie zarządzania spółką prawa handlowego ochrony zdrowia. Ten kierunek adresowany jest do kadry kierowniczej placówek ochrony zdrowia oraz osób, które są zainteresowane zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania spółkami ochrony zdrowia.
– Celem studiów jest zapoznanie uczestników z prawidłami zarządzania spółki w aspekcie kodeksu handlowego, a także ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – tłumaczy Marta Wojtach.
Dodaje, że zajęcia prowadzone są przy współpracy z Malinowski & Partners – P&M Group, a studia kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością P&M Group. Rekrutacja trwa do końca września, a koszt studiów to 5 tys. 890 zł.
Osoby, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mogą rozpocząć roczne studia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej.
– Czekamy zwłaszcza na lekarzy, dentystów, farmaceutów absolwentów wydziału pielęgniarstwa prowadzących własną działalność oraz osoby zarządzające zakładem opieki zdrowotnej, apteką lub inną firmą z branży medycznej – tłumaczy rzecznik WUM.
Zajęcia na tych studiach prowadzą m.in. wykładowcy ze Szkoły Głównej Handlowej. Czesne za rok wynosi 7 tys. zł.
WUM chce uruchomić kilka nowych kierunków na studiach podyplomowych. Wśród nich będą: zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej oraz zarządzanie finansami placówek służby zdrowia. Na tym pierwszym kierunku słuchacze poznają aspekty prawne, finansowe, organizacyjne i personalne zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w nowych realiach ich funkcjonowania jako spółek kapitałowych.
– Omawiane będą zagadnienia komercjalizacji i prywatyzacji ZOZ, ich funkcjonowania jako spółek kapitałowych w ramach istniejącego systemu opieki zdrowotnej, odpowiedzialności i uprawnień organów spółek, nadzoru właścicielskiego, prawa cywilnego i prawa pracy – tłumaczy Marta Wojtach.
Dodaje, że przedstawione zostaną także zagadnienia zarządzania finansami w spółkach kapitałowych: zasady, standardy i metody rachunkowości menedżerskiej, planowania i controllingu finansowego, współpracy z bankiem.
Natomiast studia z zarządzania finansami placówek służby zdrowia skierowane są głównie do pracowników placówek służby zdrowia odpowiedzialnych za zarządzanie finansami.
– Od kandydatów wymagamy, aby mieli ukończone studia wyższe – licencjackie lub magisterskie – mówi rzecznik WUM.
Dodaje, że celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania finansami z uwzględnieniem specyfiki służby zdrowia, a studia obejmują też zagadnienia z zakresu możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Koszt studiów ma wynieść 6,9 tys. zł.
Do połowy października można się zapisać na Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia prowadzone są przez Szkołę Główną Handlową.
– W programie naszych studiów nie ma zajęć z medycyny. Nacisk jest kładziony na samo zarządzanie placówką medyczną – informuje Tomasz Rusek, rzecznik SGH. Dodaje, że te studia trwają rok. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych sesji, co trzy – cztery tygodnie w piątki i soboty. Studia są płatne. Czesne wynosi 7,4 tys. zł.
– Studia dobrze przygotowują do pracy osoby, które obecnie zajmują lub też w przyszłości zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także związane z ochroną zdrowia stanowiska w towarzystwach ubezpieczeniowych i terenowych organach władzy państwowej – mówi Tomasz Rusek. Dodaje, że uczelnia nie przewiduje uruchomienia nowych kierunków związanych ze zdrowiem publicznym.
Podyplomowe studia z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oferuje też Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. – Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących, na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej wymagających rynkach – quasi-rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych – informują przedstawiciele wydziału.
Dodają, że absolwenci tych studiów zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania, a zwłaszcza formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla zakładu opieki zdrowotnej oraz innych organizacji ochrony zdrowia; opracowywania strategii i stosowania technik marketingowych; tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych; zarządzania ludźmi czy negocjowania i mediacji.
Zdaniem uczelni absolwenci znajdą pracę jako kadra kierownicza oraz specjaliści sztabowi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w NFZ, w firmach oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucjach nadzorujących i regulujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także organach właścicielskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zjazdy odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie, w soboty i niedziele. Czesne zależy od sposobu płacenia. Jednorazowo to 5,5 tys. zł, na raty 6,1 tys. zł.
Studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia ma też SGGW. Prowadzone są one przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej. – Studia przeznaczone są dla absolwentów weterynarii i medycyny oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego – tłumaczy Krzysztof Szwejk, rzecznik uczelni.
Dodaje, że program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak epidemiologia i medycyna prewencyjna, nowe koncepcje w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, zmiany w legislacji związanej z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, żywność, żywienie a zdrowie człowieka, europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych (RASFF), dochodzenie epidemiologiczne, zagrożenia bioterrorystyczne w rolnictwie i produkcji żywności. Studia trwają dwa semestry, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
– Preferencje mają lekarze weterynarii z Inspekcji Weterynaryjnej – mówi Krzysztof Szwejk. Czesne ma wynosić 1,3 tys. zł za semestr.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA