fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Wsparcie dla opiekuna

Fotorzepa, Darek Golik
Kto rezygnuje z pracy, aby zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny, może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne wypłacane przez gminę
Do końca ubiegłego roku świadczenie pielęgnacyjne (art. 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=41C52729CCBF00DCE7D729391E3D80B1?id=182545]ustawy o świadczeniach rodzinnych[/link]) przysługiwało, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 583 zł. Z tego względu wiele rodzin było pozbawionych pomocy. Teraz kilka tysięcy osób może ją uzyskać, bo dochód nie ma już znaczenia. Wystarczy złożyć wniosek w swojej gminie. [srodtytul]Dla kogo [/srodtytul]
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
– matce albo ojcu,
– innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
– opiekunowi faktycznemu dziecka.
Taka osoba dostanie wsparcie pod warunkiem, że nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej, by sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Najwięcej wątpliwości budzi to, o jakie inne osoby chodzi. Z ustawy wynika (art. 17 ust. 1a), że osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje ono, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy nie jest ona w stanie sprawować opieki. Ocena, czy np. dzieci lub rodzice, a więc zobowiązani do alimentacji w pierwszej kolejności, nie są w stanie sprawować opieki nad matką lub dzieckiem, co dawałoby możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnuczce lub babci, należy do gminy.
Nie każdy opiekun otrzyma wsparcie. Nie dostanie go ten, kto ma prawo do emerytury, renty (inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, strukturalnej lub socjalnej), zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Przeszkodą jest również to, że osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to niepełnosprawne dziecko, do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko.
Także pewne sytuacje życiowe podopiecznego wyłączają możliwość otrzymania wsparcia. Nie może on pozostawać w związku małżeńskim. Nie ma przy tym znaczenia, czy jego małżonkiem jest opiekun czy ktoś inny. Nie przysługuje ono również wtedy, gdy niepełnosprawny został umieszczony w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny spokrewnionej). Przeszkodą jest także przebywanie niepełnosprawnego w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
[srodtytul]Na jaki czas[/srodtytul]
W tym roku zmienił się też okres, na jaki świadczenie pielęgnacyjne może być przyznane. Prawo do niego jest ustalane na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli zostało wydane na czas nieokreślony, to tak zostanie przyznane wsparcie. Jeśli zaś orzeczenie było wydane na czas określony – to do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Korzystne jest także to, że oczekiwanie na wydanie decyzji w sprawie niepełnosprawności nie pozbawia prawa do świadczenia. Gdy w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia zainteresowany złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, to  należy się ono od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
[ramka][b]Odpowiednie orzeczenie[/b]
Dziecko do 16. roku życia musi się legitymować orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Oba te wskazania muszą występować jednocześnie.
Osoba, która ukończyła już 16 lat, musi mieć znaczny stopień niepełnosprawności, co oznacza, że musi się legitymować jednym z poniższych orzeczeń:
? o znacznym stopniu niepełnosprawności (zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności),
? o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (wydanym przez ZUS),
? o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji (KRUS),
? o zaliczeniu do I grupy inwalidów (mundurowi).[/ramka]
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail]
[b]Czytaj też:[/b]
- [link=http://www.rp.pl/artykul/4,422645_Musisz_porzucic_kariere_zawodowa.html]Musisz porzucić karierę zawodową[/link]
- [link=http://www.rp.pl/artykul/4,422644_Wniosek_zloz_szybko__wypelniajac_stary_druk.html]Wniosek złóż szybko, wypełniając stary druk[/link]
- [link=http://www.rp.pl/artykul/422782,422823_Swiadczenie_pielegnacyjne_dla_wnuczki.html]Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuczki[/link]
- [link=http://www.rp.pl/artykul/422782,422825_Zona_bez_swiadczenia.html]Bez prawa do świadczenia [/link]
- [link=http://www.rp.pl/artykul/422782,422829_Swiadczenie_dla_rolnika.html]Rolnik też dostanie[/link]
- [link=http://www.rp.pl/artykul/422782,422831_Wywiad_srodowiskowy.html]Wywiad środowiskowy[/link]
- [link=http://www.rp.pl/artykul/422782,422835_Swiadczenie_rowniez_z_renta.html]Świadczenie również z rentą[/link]
- [link=http://www.rp.pl/artykul/422782,422828_Pracujaca_matka_bez_swiadczenia.html]Pracująca matka bez świadczenia[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA