fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 6 z 15 stycznia 2010

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów [/b](poz. 30 – 34), dwa
? 22 i jedno z 23 grudnia oraz dwa z 5 stycznia, w sprawie:
? trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych,
? użycia broni palnej przez funkcjonariuszy celnych,
? przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,
? Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana)
? Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana) – wszystkie wchodzą w życie 30 stycznia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 35 – 40):
? [b]edukacji narodowej[/b] z 13 stycznia w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; 15 stycznia,
? [b]finansów[/b] z 29 grudnia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów; 30 stycznia,
? [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], dwa z 30 i jedno z 31 grudnia, w sprawie:
– współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010
– ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego lub konopnego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2009/2010; te dwa 15 stycznia,
– wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (zmiana); 30 stycznia,
? [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 31 grudnia grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej; 30 stycznia.
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=339274]Zobacz treść Dz.U Nr 6[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA