fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus nie zawsze musi przeprowadzać rozprawę

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Czy to prawda, że jeśli zawnioskuję przeprowadzenie rozprawy, organ odwoławczy (w tym wypadku izba skarbowa) będzie musiał to zrobić?
[b]Nie.[/b] Z art. 200a ordynacji podatkowej wynika wprawdzie, że organ odwoławczy przeprowadzi w toku postępowania rozprawę z urzędu (gdy zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy), a także na wniosek strony. Istotne jest jednak to, że we wniosku strona musi uzasadnić potrzebę przeprowadzenia rozprawy. Powinna też wskazać, jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione i jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie.Organ może – w drodze postanowienia – odmówić przeprowadzenia rozprawy. Możliwość taką ma, gdy przedmiotem rozprawy mają być okoliczności niemające znaczenia dla sprawy albo okoliczności te są wystarczająco potwierdzone innym dowodem.[i]Podstawa prawna:[/i]– [i][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA