Budżet i Podatki

Większy deficyt w obrotach bieżących

Polska zanotowała w III kwartale blisko 1,3 mld euro deficytu na rachunku obrotów bieżących -- wynika z nowych danych Narodowego Banku Polskiego. Wcześniejsze publikacje miesięczne wskazywały, że w III kwartale deficyt tylko nieznacznie przekraczał pół miliarda euro
Eksport towarów, w III kwartale wyniósł 25,2 mld euro. Wartość importu była o miliard większa. W porównaniu z III kwartałem 2008 r. eksport zmniejszył się o 21,1 proc., a import o 28,0 proc.
NBP oszacował przychody z tytułu wynagrodzeń pracowników na 1,1 mld euro, co oznacza spadek o 4,4 proc. Ekonomiści bacznie śledzą wielkość dywidend wypłaconych przez polskie firmy zagranicznym udziałowcom. W III kwartale wyniosły one 1,5 mld euro, o blisko 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Ta kwota nie uwzględnia dywidend uzyskanych przez zagranicznych graczy obecnych na warszawskiej giełdzie.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL