Finanse

Resort finansów szuka sposobów na ratowanie budżetu

Fotorzepa
Niektóre samorządy oraz państwowe fundusze dostały niedawno pismo zachęcające do inwestowania w papiery skarbowe, a nie w lokaty bankowe
Część z nich potraktowała to jako nacisk, zwłaszcza że w piśmie nie było mowy o rentowności tych papierów, a jedynie o bezpieczeństwie i obniżaniu długu publicznego, który jest dla resortu finansów ogromnym problemem. Bo bony i obligacje sprzedane innym podmiotom finansów publicznych zadłużenia finansów publicznych nie podwyższają.
Z kolei MF twierdzi, że żadnych wytycznych nie rozsyłał. Przyznaje co prawda, że pisma trafiły do odbiorców, ale według resortu to tylko standardowa akcja promocyjna. Tyle że dotychczas samorządy nigdy takiej korespondencji nie dostawały. Wśród adresatów pisma był m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w grudniu na zakup skarbowych papierów przeznaczył 1,1 mld zł. Jednak podkreśla, że w papiery skarbowe inwestuje od dawna. Z kolei Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozważa taką możliwość.
[wyimek]32,8 mld zł to całkowite zobowiązania samorządów na koniec trzeciego kwartału 2009 r.[/wyimek] Samorządy są bardziej sceptyczne. – Kluczowe będą dla nas warunki, jakie możemy otrzymać od resortu finansów – mówi Barbara Sajnaj, skarbnik Poznania. Lesław Fijał, skarbnik Krakowa, nie spodziewa się, by oferta skarbowych papierów była lepsza od lokat bankowych, ale ją rozważy. Podobnie uważa Danuta Kamińska, skarbnik Katowic. Jej zdaniem, gdyby MF zaoferowało samorządom papiery o wyższym oprocentowaniu, np. w formie specjalnej emisji, mogłyby być tym zainteresowane. – Oprocentowanie powinno być przynajmniej takie jak lokat w bankach – mówi Kamińska. Jak twierdzą skarbnicy, banki oferują im teraz na lokatach często powyżej 5 proc. A roczne papiery skarbowe mają rentowność około 4,2 proc. Samorządy mają nadwyżki finansowe zwłaszcza na początku roku. Choć ten, ze względu na spowolnienie gospodarki i niższe wpływy z podatków, jest słaby, to po I kwartale łącznie wynosiła ona 8,55 mld zł, a na koniec III kwartału jeszcze 4,15 mld zł. Z kolei z danych NBP wynika, że na koniec listopada instytucje samorządowe miały w depozytach prawie 26 mld zł. Gdyby pieniądze te wydały na papiery skarbowe, dług finansów publicznych byłby niższy aż o 2 pkt proc. PKB.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL