O dobro zakładu pracy powinni dbać nie tylko kierownicy

www.sxc.hu
Gdzie i w jakich aktach prawnych należy szukać przepisów zobowiązujących pracowników na stanowiskach kierowniczych (którzy nie są członkami zarządu), mających dostęp do wszystkich ważnych informacji finansowych, ekonomicznych i handlowych, do dbania o dobro zakładu i niepodejmowania działalności konkurencyjnej, wykorzystując nawet portfel zleceniodawców?
Dbanie o dobro zakładu pracy jest jednym z obowiązków pracownika wymienionych w art. 100 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link].Naruszeniem tego obowiązku będzie między innymi podjęcie działalności konkurencyjnej czy ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa.Art. 100 kodeksu pracy § 2 określa przykładowe obowiązki związane z wykonywaniem pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownik powinien:- przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,- przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,- przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,- dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,- przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,- przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społeczne...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL