Lokaty i inwestycje

Kalendarz inwestora

Ważne wydarzenia w spółkach giełdowych w bieżącym tygodniu
[srodtytul]PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia[/srodtytul]
- [b]Elkop[/b] – walne zgromadzenie akcjonariuszy ma podjąć uchwałę w sprawie scalenia akcji. [srodtytul]WTOREK, 29 grudnia[/srodtytul]
- [b]Protektor[/b] – walne zgromadzenie akcjonariuszy ma zadecydować o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji oraz PDA. [srodtytul]ŚRODA, 30 grudnia[/srodtytul] - [b]Jupiter NFI[/b] – wznowienie obrad walnego zgromadzenia przerwanego 17 grudnia. - [b]Petrolinvest[/b] – walne zgromadzenie ma się wypowiedzieć w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. [srodtytul]CZWARTEK, 31 grudnia[/srodtytul] - [b]Atlantis[/b] – walne zgromadzenie w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL