Na zapłatę od zarządu są co najmniej trzy lata

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Jeśli pracownik zlikwidowanej spółki z o.o. ma kłopoty z odzyskaniem zaległych wynagrodzeń, może wystąpić przeciwko członkom zarządu z pozwem o zapłatę. W przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku firmowego zarząd odpowiada za zobowiązania spółki
Spółka zaprzestała działalności w sierpniu 2002 r. i zwolniła wszystkich pracowników, w tym mnie. Nie wypłaciła mi należnego wynagrodzenia. Mimo wyroku sądu pracy poprzez komornika nie otrzymałem należnych mi pieniędzy, a fundusz świadczeń gwarantowanych także nie wypłacił mi należności, powołując się na fakt, że nie zaistniały przesłanki świadczące o niewypłacalności pracodawcy.Istnieje możliwość zastosowania art. 299 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0878F97C9B855869DA1A3F9BAD45E3AB?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link] i wystąpienia przeciwko członkowi zarządu z pozwem o wypłatę należności zasądzonych przeciwko spółce, których egzekucja stała się bezskuteczna (jeżeli członek zarządu we właściwym czasie nie złożył wniosku o upadłość spółki). Czy w tym przypadku obowiązuje dziesięcioletni czy trzyletni termin dochodzenia roszczeń? – pyta czytelnik. [srodtytul]Termin przedawnienia [/srodtytul]Roszcze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL