Doradcy podatkowi

Koniec z zakazem reklamy doradców

www.sxc.hu
Doradcy podatkowi będą mogli reklamować swoje usługi i prowadzić także inną działalność gospodarczą. Będą też mieli prawo zawiesić wykonywanie zawodu na czas nieograniczony
Ministerstwo Finansów ma już gotową najnowszą wersję projektu nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AEEF6EACFBB907015A9C908BCA445B50?id=269316]ustawy o doradztwie podatkowym[/link]. Przesłało ją już nawet Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów.
To już ostatni termin na przygotowanie zmian do ustawy, bo 28 grudnia upływa termin, w którym Polska powinna dostosować przepisy do [b]dyrektywy 2006/123/WE[/b] Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (dyrektywa usługowa). Poprzednia wersja projektu od czerwca nie trafiła pod obrady rządu, ponieważ MF spierało się z resortem sprawiedliwości o spółki multidyscyplinarne. W efekcie z opóźnieniem wejdą w życie przepisy implementujące prawo unijne, jak chociażby regulacje znoszące całkowity zakaz reklamy doradców podatkowych czy umożliwiające prowadzenie innej działalności gospodarczej niż usługi doradztwa podatkowego – pod warunkiem że jej wykonywanie nie spowoduje konfliktu interesów, nie naruszy niezależności i bezstronności doradcy podatkowego i nie będzie stało w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej. Projekt zawiera także inną istotną dla tej grupy zawodowej zmianę, a mianowicie zniesienie regulacji, która pozwalała zawieszać świadczenie usług doradczych najwyżej na pięć lat. Przekroczenie tego okresu powodowało obligatoryjne skreślenie z listy doradców podatkowych. Zmuszał on doradców do podejmowania działalności na kilka miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu zawieszenia, by zaraz potem znowu ją zawieszać na kolejny okres.
Co ważne, projekt daje szansę powrotu na łono korporacji osobom, które przekroczyły termin zawieszenia. Pod warunkiem jednak, że osoba taka (tj. skreślona z listy z przyczyn określonych w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy) złoży do Krajowej Rady Radców Prawnych wniosek o ponowny wpis na listę doradców podatkowych. Będzie musiała to zrobić w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tej nowelizacji. A to, jak zakładają projektodawcy, ma stać się po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL