Biznes

Kobiety lepiej zarządzają kapitałem

AFP
Fundusze hedgingowe zarządzane przez kobiety w mijającej dekadzie osiągały zdecydowanie lepsze wyniki, niż fundusze zarządzane przez mężczyzn – wynika z najnowszego badania chicagowskiego instytutu Hedge Fund Research
Od stycznia 2000 r. do końca maja tego roku średnia roczna stopa zwrotu firm inwestycyjnych, które bazują na alternatywnych strategiach inwestycyjnych, zarządzanych przez kobiety wyniosła 9 proc. Te kierowane przez mężczyzn uzyskiwały średnio 5,8 proc.
W wyjątkowo ciężkim dla rynków kapitałowych 2008 r., menedżerki funduszy straciły średnio 9,6 proc., natomiast menedżerowie 19 proc. Większość badaczy zajmujących się związkami między płcią a talentem inwestycyjnym skłania się ku tezie, że kobiety lepiej radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem. - To nie prawda, że kobiety wykazują awersję do ryzyka. Po prostu są mniej skłonne do podejmowania naprawdę dużego ryzyka – twierdzi Judi McLean Parks, cytowana przez portal „Institutional Investor” profesor na Uniwersytecie Waszyngtońskim.
- Jestem głęboko przekonana, że nie doświadczylibyśmy tak głębokiego kryzysu, gdyby większy odsetek zarządzających finansami stanowiły kobiety – oceniła wyniki badań HFR Joacquelyn Zehner, która w 1996 r. jako pierwsza traderka banku Goldman Sachs została zaliczona do grona „partnerów”, którym przysługuje większy udział w zyskach spółki. Sceptycy wskazują jednak, że wyniki badania są nieprzekonywające ze względów metodologicznych. Wśród zarządzających funduszy zaledwie 0,6 proc. stanowią kobiety (na początku 2008 r. zarządzały one około 3 proc. kapitału branży hedgingowej). W tej sytuacji, średni wynik objętych badaniem menedżerów jest zapewne bliski średniej w całej populacji zarządzających płci męskiej, natomiast wyniki menedżerek mogą być zaburzone przez odstające od średniej wyniki jednej zarządzającej. [ramka] [b]Fundusz hedgingowy [/b]- alternatywna forma funduszu inwestycyjnego, który z założenia gwarantuje dodatnie stopy zwrotu zarówno w okresie hossy jak i bessy. Fundusze hedgingowe charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym a ich strategia inwestycyjna jest często agresywna i spekulacyjna. Fundusze tego typu inwestują w aktywa nie tylko notowane na giełdach, a osiągane stopy zwrotu są często dwu cyfrowe. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL