Uznają obce zaświadczenie

www.sxc.hu
Zwolnienie wystawione w innym kraju jest ważne
Pracownik, o którego niezdolności do pracy orzekł lekarz za granicą, nie musi potwierdzać tego w Polsce.Mówi o tym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79145]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 65, poz. 742 z późn. zm.)[/link].Nie trzeba tłumaczyć na język polski zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także krajów będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii. Zaświadczenie z innego kraju musi być przetłumaczone.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL