Tylko marża dodatnia jest zyskiem przedsiębiorcy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
W przypadku wymiany waluty wynagrodzenie ukryte jest w marży będącej różnicą między ceną zakupu i sprzedaży
[b]Czytelnik, który prowadzi pensjonat oraz dodatkowo kantor wymiany walut, zastanawiał się, jak powinien ustalić podstawę opodatkowania dla VAT przy świadczeniu usług wymiany walut.[/b]Zgodnie z art. 29 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link] podstawą opodatkowania co do zasady jest obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku. W przypadku świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży walut (na tym bowiem polega działalność kantorowa) mamy do czynienia ze specyficzną usługą, której przedmiotem jest wymiana jednego środka płatniczego na inny środek płatniczy.[srodtytul]Na dwa sposoby[/srodtytul]Wynagrodzenie za tak świadczoną usługę może być określone w dwojaki sposób:- jako prowizja płatna przez wymieniającego walutę (obecnie rzadko spotykane),- jako różnica pomiędzy ceną, za jaką walutę kupił, a ceną, za jaką sprzedał ją wymieniającemu dewizy, gdy wymieniający walutę n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL