Budżet i Podatki

Przekonać do prywatyzacji

Adam Leszkiewicz
Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Clifford Chance, Wardyński i Wspólnicy, Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak, Linklaters, Domański Zakrzewski Palinka – to tylko kilka spośród największych kancelarii prawnych, z którymi resort skarbu dyskutował w ciągu ostatnich miesięcy na temat głównych barier opóźniających prywatyzację
Chcemy jeszcze bardziej aktywnie poszukiwać inwestorów dla prywatyzowanych spółek – mówi Adam Leszkiewicz, wiceminister skarbu. – Stąd pomysł na spopularyzowanie naszej oferty wśród środowisk, które uczestniczą w procesach prywatyzacyjnych, jak kancelarie prawne reprezentujące inwestorów w kontaktach z MSP.
Narady z prawnikami to kolejne z cyklu rozmów, jakie prowadzi resort skarbu ze środowiskami, które mogą wesprzeć proces sprzedaży państwowego majątku. Wiosną 2009 r. minister skarbu Aleksander Grad spotkał się z przedstawicielami OFE. Wówczas dyskutowano o możliwości zaangażowania się funduszy w debiuty giełdowe państwowych spółek. Zdaniem ministra OFE powinny bardziej aktywnie wchodzić w procesy prywatyzacyjne, a szczególnie w prywatyzację tych spółek Skarbu Państwa, które są bardzo dobrymi spółkami i można traktować je jako inwestycje długoterminowe. O prywatyzacji resort rozmawia też z analitykami największych banków. Przedstawiciele MSP spotkali się również z kilkunastoma największymi domami maklerskimi. Efekty? Przyspieszenie sprzedaży resztówkowych udziałów w ok. 35 firmach.
– Brokerzy zaczęli nam codziennie przedstawiać oferty sprzedaży konkretnych spółek – mówi Adam Leszkiewicz. – Rozmawiamy wtedy z domami, które dają najlepszą ofertę. Przede wszystkim chcemy w ten sposób pozbywać się giełdowych resztówek. Przede wszystkim chcemy w ten sposób pozbywać się giełdowych resztówek. Wyjątkiem są trzy, cztery spółki, których dzisiejsza cena akcji na GPW jest niższa od średniej z ostatnich sześciu miesięcy, a także w niektórych przypadkach od wartości księgowej – dodaje wiceminister. Taką firmą jest m.in. TP SA, której resztówkę resort skarbu uwzględnił w swojej propozycji przyspieszonego programu prywatyzacji (do końca 2010 r.). Resort skarbu coraz śmielej wykorzystuje też Internet, by popularyzować prywatyzację. Na stronie ministerstwa (www.msp.gov.pl) pojawił się „miliardomierz”. Pokazuje on graficznie najważniejsze dane prywatyzacyjne, których najczęściej poszukują internauci na stronie MSP, czyli przychody z prywatyzacji, przychody, które dzięki giełdzie uzyskały spółki Skarbu Państwa, oraz wpływy z dywidend. Dzięki „miliardomierzowi” będzie można się również w łatwy sposób dowiedzieć, ile projektów prywatyzacyjnych zostało już zakończonych, a ile wciąż trwa. Na stronie pojawiła się też mapa prywatyzacji, która ma ułatwić orientację w prywatyzacyjnej ofercie rządu. Dzięki niej można w jednej chwili odszukać interesujące inwestorów spółki z danej branży, jak i z danego województwa. Każda spółka oznaczona jest na mapie kolorem odpowiadającym etapowi prywatyzacji. Kliknięcie na nazwę wybranej spółki powoduje wyświetlenie danych niezbędnych inwestorowi, ale również przydatnych dziennikarzom czy osobom tworzącym analizy i opracowania naukowe. Forma mapy sprawia, że dane prywatyzacyjne są bardziej przystępne. Już wcześniej na stronie znajdowały się tzw. karty prywatyzacji, czyli szczegółowy zapis procesu zmian własnościowych dla każdej z prywatyzowanych spółek. Można w nich znaleźć informacje dotyczące wyboru doradcy prywatyzacyjnego, oferentów, sumy, na jaką została podpisana umowa, oraz inwestora. Z kolei specjalnie dla inwestorów powstały profile inwestorskie zawierające najważniejsze dane ekonomiczne spółki, opis jej działalności, przewidziany dla niej tryb prywatyzacji, a także dane kontaktowe do MSP i samego przedsiębiorstwa. Potencjalni inwestorzy mogą też zasięgnąć informacji o prywatyzowanych spółkach w Centrum Relacji Inwestorskich, uruchomionym w połowie 2009 r. w siedzibie MSP przy ul. Kruczej. – Chcieliśmy ułatwić inwestorom zadanie, by nie musieli błądzić po ministerstwie, szukać poszczególnych spółek w różnych departamentach, tylko od razu w różnej formie: elektronicznie, telefonicznie, bezpośrednio, mogli znaleźć potrzebne informacje w jednym miejscu – wyjaśnia Adam Leszkiewicz. Centrum mieści się na parterze budynku MSP, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL