Jest tylko jeden limit

www.sxc.hu
Gdy pracownik jest zatrudniony w kilku firmach, musi kontrolować, ile w nich łącznie zarabia. I każdą z nich informuje, jeśli zarobki przekroczą 95 790 zł
[b]– Pracownik naszej spółki równocześnie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej firmie. Ta druga umowa rozwiązała się na koniec października.Pracownik poinformował nas, że w okresie od stycznia do końca października br. osiągnął łączne wynagrodzenie u nas i u drugiego pracodawcy w wysokości 90 290 zł. W listopadzie otrzymał pensję w naszej firmie w wysokości 12 000 zł.Czy na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika mogliśmy zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za listopad?[/b] – pyta czytelnik.[b]Tak.[/b] Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona w każdym roku kalendarzowym do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2009 r. jest to kwota 95 790 zł.Wynika to z art. 19 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsession...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL