Zaliczki to nie zobowiązanie podatkowe

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Termin przedawnienia odsetek od zaliczek na podatek dochodowy biegnie od końca roku, w którym powinny być one wpłacone
[b]Tak wynika z wczorajszej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FPS 5/09). [/b] NSA uznał, że nie ma podstaw, aby termin przedawnienia odsetek od zaliczek był liczony dopiero od końca roku, w którym podatnik powinien złożyć zeznanie. Z wnioskiem o uchwałę zwrócił się jeden ze składów orzekających NSA. Rozpatrywał on skargę kasacyjną, która dotyczyła następującej sytuacji.Decyzją z marca 2004 r. urząd skarbowy naliczył podatnikowi 2598 zł odsetek od zaległości z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych od marca do listopada 1998 r. Było to konsekwencją określenia skarżącemu ponad 130 tys. zł zobowiązania z tytułu podatku dochodowego za 1998 r. Izba skarbowa utrzymała w mocy to rozstrzygnięcie.[wyimek]NSA opowiedział się za wykładnią korzystną dla podatników[/wyimek]Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach. Ten uchylił decyzję izby skarbowej. Powołał się na art. 53a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL