Kara umowna wzmacnia gwarancję zatrudnienia

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Umowa poprzedzająca angaż umożliwia stronom przygotowanie się do zawarcia przyszłej wiążącej umowy. Tworzy zobowiązania. Jednym z nich jest możliwość żądania zapłaty odszkodowania od uchylającego się od podpisania przyrzeczonego kontraktu
Możliwość uzyskania tego odszkodowania może być istotnie wzmocniona zastrzeżeniem kary umownej. Jeżeli strony podpisały umowę przedwstępną poprzedzającą zawarcie umowy o pracę, lecz jedna z nich uchyla się od jej zawarcia, to druga może żądać naprawienia szkody, jaką poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jest to tzw. słabszy skutek umowy przedwstępnej.Skutek mocniejszy natomiast polega na możliwości dochodzenia na drodze sądowej zawarcia umowy przyrzeczonej. Wybór między tymi roszczeniami należy do osoby dążącej do realizacji umowy przyrzeczonej.Przy czym pod pojęciem uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej należy rozumieć sytuację, gdy osoba zobowiązana dopuszcza się świadomie działania lub zaniechania zmierzającego do bezpodstawnego niezawarcia umowy przyrzeczonej albo przynajmniej godzi się z takim skutkiem. Wskazuje się, że przez uchylanie się od zawarcia ostatecznej umowy można rozumieć także brak wsp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL