Pomoc nie dla wszystkich

Fotorzepa, Darek Golik
Czy o refundacje wynagrodzeń młodocianych może się starać gospodarstwo pomocnicze?
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link] pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudnia lub ma zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika.Natomiast gospodarstwo pomocnicze (GP) jest to wyodrębniona z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym albo też finansowym część jej działalności podstawowej lub działalność uboczna. GP tworzą kierownicy jednostek budżetowych po otrzymaniu zgody od organu, który daną jednostkę budżetową utworzył. Koszty działalności GP pokrywają z uzyskanych przychodów własnych. W praktyce mogą otrzymywać dotacje przedmiotowe oraz jednorazową dotację na wyposażenie w środki obrotowe. Refundacja wynagrodzeń młodocianych też im przysługuje, pod warunkiem że zo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL