Fiskus odpowie na pytanie o rozliczenie

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Masz wątpliwości dotyczące podatków – urząd pomoże ci je rozwiać. Jego odpowiedź zabezpieczy też przed negatywnymi skutkami kontroli
O wykładnię przepisów może zapytać podatnik, płatnik lub inny podmiot, np. inwestor planujący założenie firmy w Polsce. Oczywiście adresat odpowiedzi może postąpić według własnego uznania. Nie musi się stosować do niekorzystnego dla siebie stanowiska fiskusa.[srodtytul]Ministerialny formularz [/srodtytul]Wnioski składamy na urzędowym formularzu. Jego wzór znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ([link=http://www.mf.gov.pl/]www.mf.gov.pl[/link], dział administracja podatkowa, krajowa informacja podatkowa).Nazywa się ORD-IN i ma cztery strony. Jeśli to nam nie wystarczy, możemy wypełnić załącznik ORD-IN/A. Wolno oczywiście złożyć wniosek także na zwykłej kartce, byleby spełniał wszystkie formalne wymogi.Jeżeli upoważniliśmy do złożenia wniosku inną osobę, trzeba do niego dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.Interpretacje zamieszczane są w Systemie Informacji Podatkowej dostępnym na stronie Ministerstwa Finans...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL