fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Wątpliwe podstawy płacy w wojsku

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Brakuje wytycznych odnoszących się do ustalania zasad przyznawania żołnierzom dodatków specjalnych
Zawodowi żołnierze otrzymują do uposażenia zasadniczego tzw. dodatek specjalny. Przysługuje on za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby.
Zainteresowani skarżą się na kłopoty związane z wypłatą tego składnika ich wynagrodzenia. Żaden przepis [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ED6E31C9E390324E4465E8A51C555B37?id=278814]ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych[/link] nie określa, o jakie dokładnie warunki lub właściwości chodzi. Ustawodawca przewidział, że ureguluje to akt wykonawczy. Z tym że art. 80 ust. 6 ustawy ogranicza się do stwierdzenia, iż minister obrony narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi w drodze rozporządzenia szczegółowe właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej uzasadniające przyznanie dodatku specjalnego.
Ustawodawca nie udzielił więc bliższych wskazówek, jakie okoliczności należy uwzględnić, określając w rozporządzeniu te właściwości lub warunki. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich taka konstrukcja upoważnienia ustawowego nie odpowiada wymaganiom art. 92 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2B8BBE724A62D0722B527D5B6C72618C?id=77990]konstytucji[/link]. Powinno ono bowiem określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Zdaniem rzecznika brakuje tych właśnie wytycznych. W rezultacie należy uznać, że art. 80 ust. 6 ustawy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Rzecznik wystąpił do ministra obrony narodowej z prośbą o podjęcie działań w celu zmiany krytykowanego stanu prawnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA